ضربه گیرهای بالا و پایین راد بوژی واگن های مسافری دوطبقه خط تهران کرج

در طول مسیر حرکت واگن روی ریل ضربات متعددی از سمت مسیر به چرخ و محور وارد شده و از طریق فریم بوژی این ضربات به واگن مسافری منتقل می گردد. این مساله روی راحتی سفر مسافران تاثیر بسیار مستقیمی دارد. ضربه گیرهای لاستیکی در بوژی واگن های مسافری وظیفه میراکردن ضربات را برعهده دارند و مانع انتقال ضربات به واگن مسافری می گردد.