فشار شکن مدارترمز قطارهای مترو

سوئیچ های نیوماتیک در مدار ترمز وظیفه کانتر را ایفا می کنند. با اتصال دو جریان هوای ورودی و خروجی هرگاه هوای فشرده در مدار وصل شود دیافراگم میانی به سمت بالا حرکت می کند و یک کانتر را قطع یا وصل می نماید.

این مجموعه در دو تیپ ۳۰۰kpa و ۴۸۰kpa ، در سال ۱۳۹۰ به سفارش شرکت بهره برداری مترو تهران طراحی و ساخته شد.