ربات جوشکار-دستگاه جوش سر به سر ورق ۱۶mm

این دستگاه شامل دو روبات جوشکاری می باشد. هر روبات دارای سه درجه آزادی بوده و ورق ۱۶ میل به عرض ۵/۱ متر را در مدت زمان ۱ دقیقه جوشکاری می نماید. به منظور جانمایی دقیق درز جوش، کلمپهای دستگاه دارای دو درجه آزادی هستند. این دستگاه در خط نورد لوله بکار گرفته شده است. 

تمام مراحل طراحی، ساخت و مونتاژ دستگاه در شرکت نوین سازان ستاره صنعت انجام شده است. 

فیلم عملکرد این دستگاه را میتوانید اینجا مشاهده نمایید.