دیافراگم دامپ ولو مدار ترمز قطار شهری

دیافراگم لاستیکی بین صفحات بالایی و پایینی مگنت های شیر دامپ ولو بسته شده و وظیفه فعال کردن مگنت ها را بر عهده دارد. در اثر فعال شدن هر یک از مگنت ها، سیگنال کنترلی حد بالا و حد پایین (لغزش و عدم لغزش چرخ) تولید می گردد. با استفاده از این سیگنال، آستانه لغزش چرخ از طریق برد ترمزی تشخیص داده شده و متناسب با نیروی ترمزی مورد نیاز،میزان فشار سیلندر ترمز تنظیم می شود. به این شکل از لغزش چرخ ها روی ریل جلوگیری می شود.