دیافراگم بوستر ترمز واگن SP2 و SP4

یکی از اساسی ترین بخش های واگن های مسافری مترو سیستم ترمزی می باشد. یکی از اجزاء اصلی در سیستم ترمز، بوستر ترمز بوده که با استفاده از هوای فشرده تامین شده در واگن، حرکت خطی لنت ها را تنظیم می نماید. یکی از قطعات مصرفی در بوستر ترمز، دیافراگم لاستیکی می باشد. از این رو یک قطعه ایمنی با حساسیت بالا می باشد. چرا که در صورت آسیب به این قطعه عملکرد بوستر و سیستم ترمز مختل می گردد.

این قطعه وقالب آن توسط تیم مهندسی مکانیک آشیانه صنعت پایکار، برای دو تیپ از واگن های مسافری قطارهای شهری تهران داخلی سازی شده و به تولید رسیده است.