دستگاه اتوماتیک تولید خرپای تیرچه صفحه ای

این دستگاه می تواند از کلاف میلگرد به صورت اتوماتیک تیرچه صفحه ای تولید نماید. سرعت تولید این محصول در حال حاضر ۲m/min می باشد.

محصول این دستگاه به عنوان خرپای تقویتی در بلوک های بتنی سبک پیش ساخته، به کار می رود. این بلوک های بتنی  سبک پیش ساخته، برای ایجاد دیوارها و سقفهای ساختمان های صنعتی به کار گرفته می شوند.  

مشخصات دستگاه :  

قطر میلگرد :  3mm-6mm 

ارتفاع محصول : ۳۰mm-100mm 

گام محصول : ۱۰۰mm  

طول محصول : ۰٫۵m – 3m با گام برش ۵۰cm 

سرعت تولید : ۲m/min 

تمام مراحل ایده پردازی، طراحی ، ساخت و اجرای این پروژه ،در شرکت نوین سازان ستاره صنعت به اجرا رسیده است.  

سمت : طراح و ناظر اجرا – مدیر پروژه 

مدت زمان اجرای پروژه : ۱سال 

 فیلم عملکرداین دستگاه را می توانید در اینجا مشاهده نمایید.