اهرم مستر کنترلر (دسته ترمز راهور) قطار

این اهرم در کابین راننده، به منظور تنظیم جهت و سرعت حرکت قطار استفاده می شود. راهور با فشردن دکمه قرمز ترمز را آزاد کرده و با حرکت دادن اهرم سرعت و جهت حرکت را تعیین می نماید.

با توجه به اعلام نیاز شرکت بهره برداری، محصول توسط تیم مهندسی مکانیک آشیانه صنعت پایکار از روی نمونه اصلی طراحی گردید. به دلیل تیراژ پایین مورد نیاز، قطعات با استفاده از فرآیند ماشین کاری (فرز CNC) ساخته شد. پس از مونتاژ قطعات و تست عملکردی، محصول به شرکت بهره برداری مترو تحویل گردید.