دریچه هوای کابین راننده قطارهای AC مدل پوژن

دریچه های هوای کابین راننده در قطارهای مسافری شهری از شرکت های اروپایی تامین شده است. این شرکت ها سازنده عمده انواع دریچه های هوای وسایل نقلیه خودرویی، ریلی و هوایی می باشند. تامین این دریچه ها هزینه گزافی برای بهره برداران خواهد داشت. این دریچه ها برای قطارهای AC مدل پوژن با تمهیدی با دریچه های خودرویی موجود در بازار جابگزین گردید.