دریچه دوقلوی تهویه هوای کابین راهبر

یک از اساسی ترین دغدغه های هر بهره بردار صنعتی، تامین اقلام یدکی است. دریچه هوای کابین راننده یکی از قطعات داخلی کابین راننده است. با توجه به اینکه این قطعه جزء اقلام یدکی قطار نمی باشد، در صورت شکست یا بروز خرابی، تامین آن از کشور سازنده قطار مشکل و هزینه بر می باشد. از طرفی ساخت این قطعات با توجه به تیراژ پایین مقرون به صرفه نمی باشد.

بنابر اعلام نیاز شرکت بهره برداری مترو تهران به منظور جابگزینی دریچه هوای آسیب دیده در تعدادی از کابین ها، از دریچه هوای کولرهای اتوبوس مسافری با ایجاد تغییراتی استفاده شد. درواقع دریچه های هوای موجود در بازار قطعات خودرو متناسب با نیاز کابین راننده قطار مترو؛ توسط تیم مهندسی مکانیک آشیانه صنعت پایکار، اصلاح و جایگزین قطعات آسیب دیده گردید.