تعمیر برد ژنراتور TPIH2500

برد ژنراتور TPIH2500 یکی از بردهای کنترلی خط تولید شرکت پگاه تهران و ساخت شرکت تتراپک می باشد. غالبا پس از آسیب، لازم است برد جدید با هزینه ای بالغ بر ۴۵۰۰ یورو خریداری شود. با همت تیم فنی شرکت آشیانه صنعت پایکار این برد با هزینه ی ۴۵۰ یورو تعمیر، نصب و آماده بهره برداری گردید.