اینسولیت کیج / تنظیم کننده ریل در سایزهای ۶-۸-۱۰-۱۲

اینسولیت کیج به عنوان یک قطعه فاصله پرکن در هنگام نصب ریل روی تراورس بتنی استفاده می گردد. چهار سایز ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ به سفارش شرکت بهره برداری مترو توسط تیم مهندسی مکانیک شرکت آشیانه صنعت پایکار تولید گردید.