آشنایی با فعالیت های شرکت

آشیانه صنعت پایکار با محوریت مهندسی مکاترونیک تاسیس گردیده است. از این رو در زمینه طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنعتی فعالیت می نماید.

قطعات صنعتی دارای تنوع و ماهیت های گوناگونی هستند. آشیانه صنعت پایکار در زمینه طراحی و ساخت آیتم های ذیل فعالیت می نماید:

قطعات مکانیکی: در واقع جزئی از یک ماشین یا مکانیزم هستند که در تعامل با قطعات دیگر عملیات یا حرکت مشخصی را به انجام می رساند. طراحی و ساخت قطعات در تیراژ محدود به منظور رفع نیاز صنایع یا طی کردن فرآیند تحقیق و توسعه، قابل انجام است. همچنین فرآیند تولیدی کردن قطعات در تیراژ بالا جهت تامین قطعه مورد نیازخطوط تولید از تخصص های تیم مهندسی مکانیک آشیانه صنعت پایکار می باشد. به عنوان نمونه میتوان به دیافراگم لاستیکی بوستر ترمز قطارهای مسافری اشاره نمود.

بردهای الکترونیکی: بردهای الکترونیکی شامل PCB یک لایه و چند لایه؛ در بردارنده قطعات الکترونیکی پایه (مقاومت، خازن، سلف و …) بوده و به عنوان بستر برنامه نویسی و کنترل یک ماشین به کار گرفته می شوند. طراحی و ساخت برد های الکترونیکی در تیراژ محدود به منظور رفع نیاز صنایع یا طی کردن فرآیند تحقیق و توسعه، قابل انجام است. همچنین فرآیند تولیدی کردن بردهای الکترونیکی در تیراژ بالا جهت تامین قطعه مورد نیاز خطوط تولید از تخصص های تیم مهندسی الکترونیک آشیانه صنعت پایکار می باشد. به عنوان نمونه می توان به مجموعه چراغ سیگنال بدنه واگنهای مسافری مترو اشاره نمود.

مجموعه های الکترومکانیکی: شامل مجموعه ای از قطعات مکانیکی که در کنار یکدیگر فعالیت یا عملیات مشخصی را به انجام می رسانند. این مجموعه ها شامل عملگرهایی هستند (عملگرهای الکتریکی مانند الکتروموتور، عملگرهای نیوماتیکی مانند جک های بادی و عملگرهای هیدرولیکی مانند هیدروموتور) که در مجموعه حرکت ایجاد می کنند و تمامی قطعات در کنار یکدیگر فرآیند مشخصی را انجام می دهد. طراحی و ساخت این مجموعه ها در فاز تحقیق و توسعه و همچنین در فاز تولیدی از تخصص های تیم مهندسی مکاترونیک آشیانه صنعت پایکار می باشد. به عنوان نمونه می توان به مجموعه کنتاکت قدرت اشاره نمود.

اتوماسیون صنعتی: مدیریت عملیات انجام شده توسط قطعات و مجموعه های ساخته شده در یک ماشین یا خط تولید. این امر توسط ماژول های کنترلی مانند PLC انجام می شود. امکان طراحی لاجیک کنترلی و برنامه نویسی در تیم مهندسی کنترل آشیانه صنعت پایکار وجود دارد.